Skip to Main Content »

 
 

BART

BART

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 4,00

Snel overzicht

BART beschrijft vier aspecten, of sturingsparameters, die de weg plaveien naar een goede invoering. Eenvoudig maar effectief.


Related models: Time Management MatrixProjectmanager RadiusForce Field AnalysisSteering ParametersDevils TriangleSMARTBARTStakeholder Salience Model

€ 4,00

BART cartoon

Meer afbeeldingen

  • BART cartoon
  • BART page01
  • BART page02
  • BART page03
  • BART Cartoon
  • BART Page01
  • BART Page02
  • BART Page03

Details

BART

 

Oorsprong

De bedenker van dit model is bij ons onbekend.

Related models: Time Management MatrixProjectmanager RadiusForce Field AnalysisSteering ParametersDevils TriangleSMARTBARTStakeholder Salience Model

 

 

Het model

Het BART model is opgebouwd uit de volgende aspecten:

-      Budget;

-      Activiteiten;

-      Resources;

-      Tijd.

 

Het model stelt dat op basis van invulling en sturing op deze aspecten een goede invoering tot stand gebracht kunnen worden.

 

Budget

Alle activiteiten die worden uitgevoerd dienen geraamd te worden. Het totaal aan kosten van de activiteiten moet transparant, verklaarbaar en betrouwbaar zijn. Er dient continu controle te worden uitgevoerd op de onderschrijding en overschrijding van kosten. Het betreft hier alle kosten die gemaakt worden voor een project: directe kosten zoals mensuren, indirecte kosten zoals omgevingenbeheer en out of pocket kosten voor aanbestedingen, inhuur van expertise of de aanschaf van producten. Het totaal aan kosten leidt tot het overall project budget.

Onder budget worden vaak alleen de kosten en uitgaven gebracht. Niet de inkomsten en opbrengsten. Deze laatste worden veelal beschreven in een business case of verzilveringsakte en separaat gemanaged onder de eindverantwoordelijkheid van een business vertegenwoordiger. De reden hiervoor is dat projecten vaak worden afgerond na de technische en organisatorische implementatie. Daarna wordt er pas waarde toegevoegd door het genereren van inkomsten. Het project is dan al ontbonden. Alvorens te starten met een project of programma is het van belang dat zowel kosten en uitgaven als wel inkomsten en opbrengsten gezamenlijk worden bekeken en input zijn voor besluitvorming.

 

Activiteiten

Om de doelstellingen van een project te kunnen realiseren moeten we activiteiten uitvoeren. Het is zaak deze activiteiten zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Een project wordt indien mogelijk opgesplitst in deelprojecten, deelprojecten in hoofdactiviteiten en hoofdactiviteiten in activiteiten. Onderlinge afhankelijkheden van activiteiten moeten worden benoemd.

 

Resources

Per activiteit stellen we vast welke middelen nodig zijn: mensen, materialen, apparatuur, ruimten enzovoorts. Alle middelen worden uitgedrukt in euro’s, de bedragen worden opgeteld en geconfronteerd met de oorspronkelijke begroting.

 

Tijd

De focus bij projectmatig werken heeft in de beginjaren met name gelegen op het behalen van tijdlijnen. De activiteiten die worden uitgevoerd in een project  dienen te zijn opgedeeld in hapklare brokken, in de tijd uitgezet en qua afhankelijkheden in kaart te zijn gebracht. Het resultaat van een activiteit leidt altijd tot een product of deelproduct. De planning moet voldoen aan de SMART eisen. Tijdens de uitvoering van de activiteiten dient continue controle op de voortgang te worden uitgevoerd.

 

Wat kun jij ermee?

BART is een indeling in aspecten die structuur kunnen geven aan het opzetten en control uitoefenen van een plan.

Afhankelijk van de aanpak (agile, waterval, reversed engineering etc.) wordt de opsplitsing in activiteiten gemaakt. Agile werken is zeer kort cyclisch waarbij kleine brokken worden opgeleverd. Bij de waterval methode kun je grotere brokken maken. Het gevaar bestaat dat projecten lang ‘onderwater’ zijn.

Gebruik voor het definiëren van activiteiten verschillende instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan een project break down structure. Het product wordt in logische en elkaar uitsluitende onderdelen opgedeeld. Voor ieder onderdeel moeten activiteiten worden uitgevoerd. De vaststelling van deze activiteiten is input voor de planning.

Gebruik bij het bepalen van de resources de kenniswaardeketen van Weggeman. Je  kunt als missie, visie, doelstelling en strategie je eigen projectplan nemen. Je stelt vast welke kennis je nodig hebt dit te bereiken, wat je in huis hebt en wat je dus zult moeten inhuren. Analyses op je team kun je uitvoeren met de teamrollentest van Belbin of de kleurentest van de Caluwé. De ‘gaps’ kun je opvullen of als risico rapporteren.

Gebruik voor het plannen tools die dit ondersteunen. De meeste organisaties hebben wel een planningstool waarin activiteiten kunnen worden weergegeven in horizontale tijdbalken. De kracht van deze tools is het koppelen van activiteiten op basis van sequentie. Sommige activiteiten dienen afgerond te zijn alvorens andere activiteiten kunnen starten (eerst schuren dan schilderen). Andere activiteiten kunnen weer parallel worden uitgevoerd (testplan opstellen en programmeren). Zo zijn er vele mogelijkheden. De impact van een verschuiving van een van de activiteiten kan door deze tooling prima in kaart worden gebracht.

Voer altijd een kritieke pad analyse uit. Het kritieke pad is de reeks aan activiteiten die de einddatum bepalen. Uitloop van een van de activiteiten zal zonder verdere interventie leiden tot het naar achter schuiven van de tijdlijn. Het kritieke pad dient dus zeer intensief te worden gemanaged.

Wij wensen je gestructureerd succes toe!

 

Related models: 

-   Time Management Matrix

-   Projectmanager Radius

-   Force Field Analysis

-   Steering Parameters

-   Devils Triangle

-   SMART

-   BART

-   Stakeholder Salience Model

 

 

 

Bronnen:

-       Wikipedia

-       www.managementmodellensite.nl

 

 

 Het product wordt geleverd in een Cartoon (8000-6000 pixels) en een beschrijving in PDF.