Skip to Main Content »

 
 

Formule van Vertrouwen

Formule van Vertrouwen

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 5,00

Snel overzicht

Deze formule voor vertrouwen beschrijft hoe om te gaan met wederzijdse verwachtingen en een wederzijds oordeel over elkaars functioneren. Zeer effectief en soms ook erg confronterend.


Related Models: Drama TriangleTypology of CommunicationPrinciples of Effective LeadershipTeam BuildingPillars of CommitmentTypology of Knowledge WorkersCoachingHerzberg FactorsCoaching ArtsFace-to-Face CommunicationTrust EquationFormula of Trust

€ 5,00

vertrouwen cartoon

Meer afbeeldingen

  • vertrouwen cartoon
  • vertrouwen page01
  • vertrouwen page02
  • vertrouwen page03

Details

Formule van Vertrouwen

 

Oorsprong

De oorsprong van het model is bij ons onbekend. Wij denken dat Jack Richiutto de originele bedenker van de basis van dit model is.

Related Models: Drama TriangleTypology of CommunicationPrinciples of Effective LeadershipTeam BuildingPillars of CommitmentTypology of Knowledge WorkersCoachingHerzberg FactorsCoaching ArtsFace-to-Face CommunicationTrust EquationFormula of Trust

 

Het model

Dit model beschrijft een formule om vertrouwen te meten. In essentie is vertrouwen gebaseerd op de vermenigvuldiging van gewogen verwachtingen en het voldoen aan deze verwachtingen. Dit totaal wordt gedeeld door de duidelijkheid over de verwachtingen maal de bruikbaarheid van de feedback die hierover wordt gegeven.

De volgende elementen zijn onderdeel van de formule:

-      Waardering van het belang per aspect (door opdrachtgever);

-      Waardering van de oplevering per aspect (door opdrachtgever);

-      Waardering over de duidelijkheid van communicatie per aspect (door uitvoerder);

-      Waardering over de bruikbaarheid van feedback per aspect (door uitvoerder).

 

De kracht van het model is gelegen in het feit dat verwachtingen over en weer gaan. Niet alleen de verwachtingen van de opdrachtgever zijn belangrijk. Tevens de verwachtingen die de uitvoerder heeft komen in beeld. De verhouding daartussen maken de formule voor vertrouwen.

 

Waardering van het belang per aspect

De opdrachtgever geeft het belang aan van de 5 aspecten waarover een verwachting bestaat. Dit belang wordt gewaardeerd op een schaal van 1 tot 5 (1 is laag, 5 is hoog). Dit leidt tot een lijst van gewogen belangen.

 

Waardering van de oplevering per aspect

De opdrachtgever waardeert hoe hij/zij vindt, wederom op een schaal van 1 tot 5, dat de ander normaliter aan deze verwachtingen voldoet. De optelling van de scores leidt tot een totaal voor de verwachting qua oplevering.

Beide uitkomsten worden vermenigvuldigd (belang * levering) en is de uitkomst voor het bovenste deel van de formule. De verwachting van de opdrachtgever.

 

Waardering over de duidelijkheid van communicatie per aspect

De uitvoerder bepaalt de waarden voor het onderste deel van de formule. Hij/zij geeft aan, op een schaal van 1 tot 5, hoe duidelijk de communicatie van de opdrachtgever over deze aspecten wordt ervaren. Dit leidt tot een gewogen gemiddelde op het gebied van duidelijkheid.

 

Waardering over de bruikbaarheid van feedback per aspect

De uitvoerder geeft eveneens een waardering voor de bruikbaarheid van de feedback die wordt gegeven over de 5 aspecten. Dit leidt tot een gewogen gemiddelde met betrekking tot deze feedback.

Beide uitkomsten worden vermenigvuldigd (duidelijke communicatie * bruikbare feedback) en is de uitkomst voor het onderste deel van de formule. De verwachting van de uitvoerder.

 

De uitkomst

De twee uitkomsten geven samen de vertrouwensratio. Je zou kunnen zeggen dat een hoge ratio (bovenste deel is groter dan het onderste deel) aangeeft dat de opdrachtgever meer vertrouwen heeft in de uitvoerder en vice versa.  

 

Wat kun jij ermee?

 

Bij dit model kun je heel veel vragen stellen zoals:

-      Is er een ideale score?;

-      Moeten er andere variabelen in de formule worden opgenomen?;

-      Kunnen we de individuele waardering per aspect ter discussie stellen?;

-      De einduitkomst gebaseerd op allemaal 1-en is gelijk aan de uitkomst gebaseerd op allemaal 5-en;

-      …

De kracht van dit model ligt in het feit dat verwachtingen wederzijds zijn en dat deze door beide partijen tot uiting gebracht kunnen worden. Het is een gezond principe dat niet alleen de opdrachtgever een ‘oordeel’ mag vellen over diegene die de opdracht uitvoert. Juist het bespreken van elkaars verwachtingen kan zorg dragen voor een open dialoog. De uitkomsten hiervan kunnen leiden tot verbeteringen op een aantal aspecten waardoor het gewogen gemiddelde stijgt. De einduitkomst van de formule hoeft hierbij niet te wijzigen: een ratio van 1, bepaald door de waardering van allemaal 1-en door beiden, leidt tot een evenwichtige verwachting. Men verwacht beiden helemaal niks van de ander! Anderzijds is een ratio van 1, bepaald door allemaal 5-en, ook een uiting van evenwichtige verwachtingen. Men verwacht van beide partijen heel veel.

De kracht van de dialoog ligt ‘m erin te benoemen hoe de lage scores verhoogd kunnen worden. Beide partijen willen een succesvol resultaat. Je kunt samen bespreken welke maatregelen genomen dienen te worden om de gewogen gemiddelden te laten stijgen. Eveneens is het goed te benoemen waarom bepaalde aspecten hoog gewaardeerd zijn. Het benadrukken van de sterke kant hiervan werkt motiverend en borgt het behouden van deze sterke punten.

De formule kan ook goed gebruikt worden in evaluaties en assessments. Ook hierbij dient ruimte te zijn voor hoor en wederhoor. In dit voorbeeld zijn ‘harde’ aspecten genoemd. Aspecten die tastbaar zijn. Juist ook aspecten zoals ‘proactief gedrag’, ‘organisatiesensitiviteit’ of ‘duidelijkere verantwoording’ kunnen prima als verwachtingen worden gedefinieerd. Op het moment dat de leidinggevende iets van een ondergeschikte verwacht, dient er de mogelijkheid te bestaan om als ondergeschikte duidelijk aan te geven wat hij/zij nodig heeft om beter aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Daarom is het goed om aan het begin van de opdracht of een periode deze formule in te zetten. Bij de evaluatie kan besproken worden in hoeverre de waarderingen bewaarheid zijn geworden en waar beiden in staat zijn geweest de verwachtingen te overtreffen. Want daar goed het om, persoonlijke groei en gezamenlijk succes!

Wij wensen je veel vertrouwen toe!

 

Related Models: 

-   Drama Triangle

-   Typology of Communication

-   Principles of Effective Leadership

-   Team Building

-   Pillars of Commitment

-   Typology of Knowledge Workers

-   Coaching

-   Herzberg Factors

-   Coaching Arts

-   Face-to-Face Communication

-   Trust Equation

-   Formula of Trust

 

 

Bronnen:

-       http://www.networkweaving.com/blog/2006/09/trust-equation-10.html

-       Jack Richiutto

 

Het product wordt geleverd in een Cartoon (8000-6000 pixels) en een beschrijving in PDF.