Skip to Main Content »

 
 

SWOT Analyse

SWOT Analyse

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 4,00

Snel overzicht

Waar liggen kansen? Welke bedreigingen zie je? Waar zit de kracht en de zwakte in je organisatie? Een goede SWOT analyse helpt je deze vragen te beantwoorden.


Related models: AIDA Model7S ModelKnowledge TriangleINKSWOT AnalysisBalanced ScorecardFive ForcesBCG Matrix6W's of Corporate GrowthCRM;KondratieffCustomer PyramidProduct Life Cycle

€ 4,00

SWOT cartoon

Meer afbeeldingen

  • SWOT cartoon
  • SWOT page01
  • SWOT page02
  • SWOT page03
  • SWOT page04
  • SWOT Cartoon
  • SWOT Page01
  • SWOT Page02
  • SWOT Page03
  • SWOT Page04

Details

 

SWOT Analyse

 

Oorsprong

De SWOT Analyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en extern de kansen en bedreigingen analyseert. Het model dient als hulpmiddel om organisaties te helpen hun strategie te bepalen. De sterkte-zwakte analyse kan ook als middel dienen om beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een bedrijf tegen het licht te houden.

Related models: AIDA Model7S ModelKnowledge TriangleINKSWOT AnalysisBalanced ScorecardFive ForcesBCG Matrix6W's of Corporate GrowthCRM;KondratieffCustomer PyramidProduct Life Cycle

Het model heeft waarschijnlijk zijn levenslicht gezien bij het chemiebedrijf DuPont bij het maken van lange termijn plannen midden 20e eeuw. Andere bedrijven zijn in navolging van DuPont zich eveneens sterk gaan richten op deze lange termijn plannen. De plannen bleken echter weinig bruikbaar en het maken kostte meer dan wat het opleverde. In de jaren 70 van de vorige eeuw heeft Robert F. Stewart een onderzoek uitgevoerd waarom lange termijn planning niet werkte. Dit onderzoek leidde tot het SOFT model:

-      Satisfactory (voldoende): goed in het heden is Voldoende;

-      Opportunity (kans): goed in de toekomst is een Kans;

-      Fault (fout): slecht in het heden is een Fout;

-      Threat (bedreiging): slecht in de toekomst is een Bedreiging.

 

Later werd het element ‘Fout’ vertaald naar ‘Zwakte/Weaknesses’. Een beetje husselen en het acroniem SWOT was een feit.

 

Het model

De SWOT analyse kent 5 stappen die worden doorlopen. De meest bekende zijn stap 1 en 2:

-      Vaststellen sterktes en zwaktes (Strenghts & Weaknesses): sterke aspecten van de organisatie of het product/dienst. Intern gericht;

-      Vaststellen kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats): ontwikkelingen en gebeurtenissen in de externe omgeving/context van de organisatie die kansen bieden of bedreigingen vormen. Extern gericht;

-      Confrontatiematrix: in deze matrix worden de interne en externe aspecten tegenover elkaar uitgezet. De interne aspecten in de rijen. De externe aspecten in de kolommen;

-      Kwesties (Issues): de belangrijkste kwesties worden behandeld. De kwesties leggen de verbinding tussen de interne en externe aspecten;

-      Strategiefocus: de belangrijkste kwesties worden vertaald naar strategische vraagstukken. De antwoorden hierop zijn input voor de strategiebepaling.

 

Vaststellen sterktes en zwaktes

Voor het vaststellen van sterktes en zwaktes wordt een interne analyse uitgevoerd. Interne analyses worden vaak uitgevoerd door middel van workshops, vragenlijsten of brainstormsessies. De mensen van de eigen organisatie weten van de hoed en de rand. Tevens is een betrokkenheid van deze groep sterk aan te raden om draagvlak te creëren voor de uiteindelijk te formuleren strategie.

 

Vaststellen kansen en bedreigingen

Voor het uitvoeren van een externe analyse zijn veel modellen voorhanden. We noemen er enkele:

-      Vijf krachtenmodel van Porter: analyse voor de bepaling van de aantrekkelijkheid van de markt;

-      DEPEST analyse: acroniem voor Demografisch, Ecologisch, Politiek, Economisch, Sociale en Technologische factoren. Varianten hiervan zijn de STEP of PEST analyse zonder demografische en ecologische aspecten. Of de STEEPLED analyse, een acroniem voor Sociaal, Technologisch Economisch, Milieu (environmental), Politiek, Wettelijk (legal), Onderwijs (education) en Demografisch. Deze analyses richten zich op macro niveau;

-      ABCD Analyse: Afnemers-, bedrijfstak-, Concurrentie- en Distributie analyse. Analyse richt zich op meso niveau.

 

Confrontatiematrix

Nu alle inventarisaties en analyses gedaan zijn, is er waarschijnlijk een waslijst aan kwesties(issues). Alle kwesities behandelen leidt tot een onoverzichtelijke brij die niet effectief gebruikt kan worden. De schifting wordt gemaakt op basis van twee invalshoeken:

-      Is deze kwestie onderscheidend t.o.v. de concurrentie;

-      Is deze kwestie relevant voor de klant of het klantsegment.

 

De selectie vindt als volgt plaats:

-      De kwestie scoort op beide invalshoeken laag: niet selecteren;

-      De Kwestie scoort op één invalshoek laag: laag prioriteren;

-      De Kwestie scoort op beide invalshoeken hoog: hoog prioriteren.

 

Kwesties

Om de kwesties te selecteren wordt gevraagd aan de deelnemers om 1, 3 of 5 punten aan een kwestie toe te kennen. Door het totaal aan punten van een kwestie op te tellen kan een selectie gemaakt worden van de belangrijkste kwesties.

 

Strategiefocus

Nu is het zaak om de geselecteerde kwesties te vertalen naar strategische vragen. De antwoorden zijn input voor de strategiebepaling. Praktisch gezien zijn er vier mogelijke strategieën:

-      Offensief / Kans+Sterkte: wanneer er sprake is van zowel een kans als een sterkte, dan hoort daar het offensief als strategische keuze bij. De kansen en sterktes worden in dit geval uitgebuit;

-      Defensief / Bedreiging+Sterkte: de bijbehorende strategie is hier het defensief. De sterktes worden benadrukt en de concurrentie wordt nauwlettend in de gaten gehouden;

-      Schoon schip / Kans+Zwakte: hier is de te volgen strategie schoon schip te maken. Zwaktes moeten worden omgebogen en verbeterd;

-      Overleven / Bedreiging+Zwakte: overleven is hier het scenario. Er is mogelijk een situatie van crisis waarin een ommekeer bewerkstelligd moet worden om eruit te komen. Hier worden confrontaties aangegaan.

 

De vragen die gesteld dienen te worden zijn:

-      Hoe maken we gebruik van sterkte x om in te spelen op kans y?

-      Hoe maken we gebruik van sterkte x om bedreiging y af te weren?

-      Hoe versterken we zwakte x om in te spelen op kans y?

-      Hoe versterken we zwakte x om bedreiging y af te weren?

Concreet: als een sterkte is ‘de aanwezige patenten’ en een kans is ‘de Chinese markt gaat open’ dan dien je de vraag te stellen “Hoe maken wij gebruik van de sterkte van de aanwezigheid van onze patenten om de kansrijke mogelijkheden in het zich steeds meer openstellende China te verzilveren?”

 

Wat kun jij ermee?

Uiteraard voor waar het voor bedoeld is. Een analyse doen van je organisatie t.b.v. je strategiebepaling.

De structuur van de SWOT analyse is echter Multi inzetbaar. Je kunt het gebruiken voor zelfreflectie. Bepaal voor jezelf wat je sterktes en zwakte zijn en kijk naar je omgeving welke kansen en bedreigingen je ziet. Heel concreet kun je dit inzetten alvorens je een sollicitatiegesprek in gaat. Gebruik hiervoor ook het model van Kernkwadranten van Ofman.

Als je echt lef hebt kun je de SWOT analyse ook laten uitvoeren door je directe collega’s, leidinggevende of coach. Of je partner? Zij kunnen duidelijk aangeven hoe zij jouw sterktes en zwaktes zien. Dit kan tot interessante inzichten leiden. Wat mensen bij jou als kracht zien hoef jij zelf helemaal niet zo te ervaren. Of andersom. Wat men een zwakte vind bij jou zie jij bij jezelf als kernkwaliteit….

In een coachings traject kun je met name de laatste stappen samen bespreken. De strategiebepaling om tot persoonlijke groei te komen is bij uitstek een onderwerp om met je coach te bespreken. Je kunt het ook inzetten als onderdeel van je Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Mocht je een onderneming willen starten, voer dan eveneens een SWOT analyse uit. In de meeste business plannen is een SWOT opgenomen. Naast het bepalen van je eigen businessstrategie, geeft het inzicht aan mogelijke investeerders over de risico’s.

Verder kun je de analyse gebruiken voor planning, teambuilding, reflectie en productontwikkeling. Of wat je ook maar wilt analyseren.

Wij wensen je veel sterkte met je zwaktes!

 

Related models: 

-   AIDA Model

-   7S Model

-   Knowledge Triangle

-   INK

-   SWOT Analysis

-   Balanced Scorecard

-   Five Forces

-   BCG Matrix

-   6W's of Corporate Growth

-   CRM;Kondratieff

-   Customer Pyramid

-   Product Life Cycle

 

 

Bronnen:

-       Wikipedia

Het product wordt geleverd in een Cartoon (8000-6000 pixels) en een beschrijving in PDF.